Léva egyik büszkesége a magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére állított emlékmű. A város környéke igen fontos hadicselekmények színtere volt az 1849-es tavaszi hadjárat alkalmával, ugyanis Damjanich János, Gáspár András és Klapka György tábornokok a városától 20 kilométerre Nagysallónál, dacolva a túlerővel és a muníció hiányával, sorsdöntő győzelmet arattak a császári csapatok felett.

A diadal kivívása majdnem 700 honvéd életét követelte, míg a Lévai kórházban közel 200 honvéd halt bele az összecsapás okozta sérülésekbe. 1871-ben a Lévai Magyar Asszonyok Ligája közadakozást indított az itt elhunyt hősök tiszteletére felállítandó emlékmű felállítására, amely összeg még abban az évben össze is gyűlt. Az emlékhely obeliszkje riolitból készült, melyet Újbányáról hozattak. A talpazatát főként homokkő alkotta, míg sarkain kőoszlopok voltak, amelyeket lánccal kötöttek össze.

A lévai magyarság számára az emlékmű mindig is a hazaszeret és az összetartozás szimbóluma volt. Erre nagy szükségük is volt Trianon után. Az új impérium számos szankciót vezetett be az őslakosság ellen, amely a magyarságot szándékosan elnyomta. Szigorúan tiltott volt például minden magyar nemzeti ünnepet megtartani, börtönbüntetés járt a rajtuk való részvételért vagy a magyar Himnusz elénekléséért. Ezért a többségében magyarok lakta Léva polgárai titokban jártak ki megkoszorúzni az emlékművet minden év március 15-én.

Az I. bécsi döntést követően Lévát visszacsatolták az anyaországhoz. A város lakossága ekkor felszabadulhatott az elnyomás alól, s innentől kezdve minden évben szabadon megtarthatták ünnepségeiket a szobornál. Ekkor cserélték le az emlékmű homokkő lépcsőit betonra. A II. világháború után ismét tilos volt az obeliszket koszorúzni, a közösségi életre rányomta bélyegét az egyre súlyosbodó magyarüldözés. Csak a kommunizmus hajnalán lehetett ismét látogatni az emlékhelyt, de ekkorra már az állapota rendkívül leromlott. Napjainkban ismét a Lévai Magyar Asszonyok Ligája vállalta magára a mementó megmentésének ügyét, akiknek hála 2015. októberében ismét eredeti pompájában állt az 1848-as szabadságharc hőseinek emlékműve.

Képek:

  1. Az emlékmű egykor. Forrás: Készítette: Borovszky Samu - Magyarország vármegyéi és városai sorozat, Bars vármegye [1], Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32339828
  2. Az emlékmű a felújítás előtt, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája által kezdeményezett gyűjtés idején. Forrás: https://ma7.sk/
  3. A felújított emlékmű. Forrás: https://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/a-levai-184849-es-honved-emlekmu/