A klasszicista stílusban, kőből kialakított szentháromsági oszlopot 1777-ben Huszár János lévai polgár építtette. A Szentháromság szoborcsoportja – Atya Isten, Fiú Isten, kereszttel a kezében és Szent Lélek Isten – galamb alakjában – Szűz Mária alakjával egyetemben alkották az oszlop csúcsát. Ikonográfiai szempontból a szoborcsoport Szűz Mária koronázását ábrázolja. Az oszlop magas talapzatán egyenlő szárú kereszt alaprajzzal eredetileg négy szent szobra állt – Szent Sebestyén, Nepomuki Szent János, Keresztelő Szent János és Szent Rókus –, arccal a négy világtáj felé fordulva. A Szentháromsági oszlop Léván 180 évig, egészen a 20. század 50-es évekig változatlan összeállításban maradt fel. Egy 1970-ben készített fénykép szerint az alapzaton már csak az első két szent maradt, Nepomuki Szent János szobrát áthelyezték az alapzat keleti szárnyáról az északira. Nem tudni, mikor és hova kerültek Keresztelő Szent János és Szent Rókus szobrai. 2013-2014-ben újították fel a Szentháromság-szoborcsoportot. Újbóli felszentelését 2014. szeptember 15-re, Szűz Mária szenvedésének napjára időzítették a szervezők. A restaurálást a nagykoszmályi Tariška házaspár végezte, akik a helyszínen végezték el a felújítási munkálatok zömét. A hiányzó szobrokat is pótolták az összegyűjtött fényképek, képeslapok alapján.