A város magyar kulturális terei

Reviczky Ház

A Reviczky Ház a lévai és Léva környéki magyar közösség otthona..

1993-ban a magyarországi Rákóczi Szövetség kezdeményezésére alakult meg a Léva és Vidéke Alapítvány, mely 1997-ben polgári társulássá alakult és felvette Reviczky Gyula nevét. Az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség anyagi segítségével vásárolta meg a Reviczky Társulás a Honvéd utcai ingatlant és alakította át magyar közösségi házzá.

A ház jelenleg 12 lévai magyar szervezetnek és intézménynek nyújt ingyenes lehetőséget rendezvényeik megtartására.

Rendelkezésre áll a színpaddal ellátott, 100-130 fő befogadására alkalmas nagyterem és a "Rákóczi" konferenciaterem 10-15 fő számára, melyek bérelhetők harmadik felek számára is.

Itt székel a fenntartó Reviczky Társulás, a Rákóczi Szövetség Léva és Vidéke Célalap, a Lévai Magyar Asszonyog Ligája, a Lévai Szent László Kör, a 46. Kittenberger Kálmán cserkészcsapat és itt működik a Szövetség a Közös Célokért lévai tájékoztató irodája illetve a Magyar Közösség Pártja Járási Elnökség irodája is.

A házban működik a Reviczky Társulás Léva és Vidéke Helytörténeti Szakosztálya, Irodalmi szakosztálya, Zenei szakosztálya, Ifjúsági- és sport szakosztálya, a Lévai Magyar Dalárda, a Reviczky Klub, a Reviczky Magyar Könyvesbolt illetve könyvtár.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Vojenská 28.

+421 36/631 38 18

reviczky.lv@gmail.com
 
 

Lévai Szent László Kör

CÉLJAINK:
A Lévai Szent László Kör megalakulásáról 2012. december 8-án született szándéknyilatkozat azzal a céllal, hogy a lévai magyar ajkú római katolikusok saját kezdeményezésükből hitéletüket és hitükből fakadó hagyományaik ápolását a templom falain kívül is rendszeressé tegyék minden nemzedék, de kiváltképpen az ifjúság számára. A Lévai Szent László Kör mint polgári társulás célja az alapvető keresztény emberi értékek, családi hagyományok, a nemzeti identitás ápolása és megerősítése a keresztény erkölcs szellemében. A Társulás folytatója kíván lenni a valamikori Lévai Katholikus Kör, a Lévai Női Mária-kongregáció és a Lévai Férfi Mária kongregáció értékeket hagyó tevékenységének.
A Lévai Szent László Kör a lévai és Léva környéki magyar ajkú római katolikus hagyományok ápolói polgári társulása, mely fő céljainak tekinti:
a római katolikus hagyományok ápolását
a hitélet elmélyítését
a római katolikus ifjúságunknak a krisztusi tanok szellemében való vezetését
a keresztény magyar kultúra ápolását, megismertetését és terjesztését
egy magyar ajkú lelkészi hivatás égi és földi kieszközlését Léva valamint Léva vidéke római katolikus hívei számára.
A Lévai Szent László Kör ezen alapvető célok elérése érdekében szervezi rendszeres rendezvényeit.

NEVÜNK EREDETE:
A Lévai Szent László Kör elnevezése a legrégebbi reánk maradt lévai egyházi írásos emlékhez kötődik, ugyanis a mai Léva, a valamikori Új-Léva főutcájában az ún. Úri utcában (a fő városkaput és a fő várkaput összekötő utca) bal oldalán középtájon már a 14. században ott állt a mai Szent Mihály arkangyal plébániatemplom elődje, mely Szent Lászlónak volt felszentelve. Csak 1647-től változott Szent Lászlóról Szent Mihály arkangyalra a lévai plébániatemplom védőszentje, mivel 1554-től Léva állandó török fenyegetettségnek volt kitéve, s a török elleni veszély elhárításának kedvelt védőszentje volt Szent Mihály arkangyal. Majd a lévaiak 1902-ben, mikor a 90 éve torony nélkül álló plébániatemplomukra impozáns kettős tornyot emeltek, s azok közé elhelyezték Hölzel Albin budapesti szobrászművész pyrogránitból készült 3 m magas Szent László szobrát plébániatemplomuk valamikori védőszentjére kívántak emlékezni. 1902- től őrködik tehát Léva felett Szent László királyunk szobra, s ez a szép tárgyi emlék is sugallta társulásunk nevét.

Elérhetőségek:

Szent László Plébániatemplom

lvszlk@gmail.com

Lévai Garamvölgyi Színpad

A Lévai Kultúrotthon mellett működő Garamvölgyi Színpad története több, mint 30 évre nyúlik vissza.
Vezetését és rendezését 1989-ben Cúth László vette át. Még abban az évben a csoport eljutott a Jókai napokra ( Énekes madár ), ahol kiválasztották az első Conkordia napokra ( Sepsiszentgyörgy Románia ).
Ott kapott meghívót Magyarországra a Zsámbéki Szombatokra. A nemzetközi fesztiválokon felbuzdulva sorra járták Szlovákia és Magyarország falvait a következő előadásokkal:
Mirandolína, Léni néni, Vén szerelmes, A kísértet házhoz jön, Vérrokonok, Indul a bakterház, Lipótváros alsó, Kaviár és Lencse.
A csoport létszáma változó, szinte minden korosztály képviselve van.
2009 –től a csoport Tuček Erika vezetésével működik.
2012-ben került bemutatásra Tamási Áron: Vitéz lélek c. darabja. Ezzel a darabbal részt vettek a XIV. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon Szepsiben és Buzitán. Eredmény: elnyerte a fesztivál fődíját, a legjobb rendezés díját, valamint két egyéni díjat.
Ugyanez a darab bemutatásra került Adácson is, ahol az előadást a zsűri aranysávos minősítéssel jutalmazta.
Következő darabjuk: Gárdonyi Géza: A bor, melynek bemutatója 2015-ben volt Léván.
2015-ben ez a darab is szerepelt Szepsiben a színjátszó fesztiválon, ahol az előadást a zsűri nívódíjjal tüntette ki, valamint több egyéni díjat is kiosztott a szereplők közt.
2016-ban a darab bemutatásra került Komáromban, a Jókai Napokon is, ahol a zsűri különdíjjal, valamint két egyéni díjjal értékelte a csoport teljesítményét.
A Lévai Garamvölgyi Színpad társulatának legújabb előadása Gogol műve alapján: a HÁZ-TŰZ-NÉZŐ. A darab színpadra állítása némileg stílusváltást jelent a korábbiakhoz képest. Reméljük, ezzel is kellemes szórakozást tudnak nyújtani a tisztelt közönségnek.
 
 

Múzeumok, kiállító terek

Barsi Múzeum

Barsi Múzeum a történelem, a régészet, a népi kultúra, a képzőművészet, a numizmatika, az élő és élettelen természet területét érintő több mint 100 000 darabos gyűjteménnyel rendelkezik. Napjainkban a Kapitányi épület és a Dobó-kastély termeiben különféle témakörökkel foglalkozó kiállításokat és egy állandó kiállítást csodálhat meg a látogató. Ezek a régió régészeti lelőhelyeivela lévai vár és a gyógyszerészet történetévelLéva városának társadalmi életével,kézműiparával1968 augusztusával és a népviselettel foglalkoznak. A múzeum tulajdonába került a lévai születésű Kittenberger Kálmán afrikai gyűjteményének egy része is.

Külön említést érdemel a hangversenyterem, amely az igényes zenekedvelők elvárásait is kielégíti. Főleg komolyzenei hangversenyek, szakmai és kulturális-nevelési jellegű rendezvények zajlanak itt, de ezen a helyen akár az esküvőjét is megtarthatja a kiválasztottjával. A délnyugati bástya területén épült fel az amfiteátrum, amelyben a múzeum a lévai vár történelmi jellegével harmonizáló rendezvényeket szervez (Múzeumi hét, Múzeumok éjszakája, Lévai Várünnepségek, Folklórfesztivál, Karácsony a várban).

Elérhetőségek :

Tekovské múzeum v Leviciach,

  1. Sv. Michala č 40, 934 69 LEVICE

Tel.: 036/6312 112

Fax: 036/ 6312 866

e-mail:tmlevice@nextra.sk

www.muzeumlevice.sk    (magyar nyelvben is)

Kihelyezett tárlatok:

Sziklalakások Tegzesborfőn (Brhlovce)

Legjelentősebb népi építészeti emlékeink közé tartozik a Tegzesborfőn

található tufába vésett barlanglakások. 1992-ben lett a Barsi

Múzeum kihelyezett tárlata. A műemlék 1993-ban megkapta a nemzetközi Europa Nostra elismerést. Tegzesborfő Lévától 15 km-re található.

NYITVATARTÁS

november – március: előre egyeztetett időpontban

április – október:

hétfőtől vasárnapig: 9-től 16 óráig

- turistacsoportok számára a nyitvatartási időn kívüli időpont kérése is lehetséges

- fogyatékkal élők számára csak részben megközelíthető

Szolgáltatások: tárlatvezetés, tanórák levezetése, emléktárgyak vásárlása

Belépődíjak: gyerekeknek és nyugdíjasoknak: 0,33 euró

felnőtteknek: 0,66 euró

Tel.: 036/6312 112 a Barsi Múzeumban

Tel.: 036/6315 555 Marta Bozalková tárlatvezető (Borfő, 73-as házszám)

Fax.: 036/6312 866

e-mail: tmlevice@nextra.sk

www.muzeumlevice.sk (magyar nyelvben is)

Bagonyai (Bohunice) vízimalom

Turcan Pál, a volt tulajdonos, a vízimalmot a Sikenice patak mellett építette fel, Bagonya községtől 2 km-re. A helyreállított malom hűen tükrözi a helyi lakosok népi hagyományait.

NYITVATARTÁS

májustól szeptemberig:

hétfő, csütörtök, szombat, vasárnap: 9-től 16 óráig

- turistacsoportok számára a nyitvatartási időn kívüli időpont kérése lehetséges

- fogyatékkal élők számára korlátozott a megközelítés

Szolgáltatások: tárlatvezetés, tanórák levezetése, emléktárgyak vásárlása

Belépődíj

gyereknek és nyugdíjasoknak 0,33 euró

felnőtteknek 0,66 euró

Tel.: 036/6312 112 a múzeumban

Tel.: 0904 340 851 Viliam Homola tárlatvezetőnél (Pukanec, SNP utca 4.)

Fax.: 036/6312 866

e-mail: tmlevice@nextra.sk

A város kulturális intézményei

Könyvtár

A könyvtár fejlődését a történelmi események és elsősorban a több nemzetiségű környezet befolyásolta. A városban eleinte csak magyar nyelvű könyvtárakat alapítottak. Történelmi források alapján a város területén már a 19. század második felében több magán- és egyesületi könyvtár működött. A Kaszinó Egyesület Könyvtára, mely az első nyilvános magyar nyelvű könyvtár volt Léván, feltehetően 1859-ben alakult meg. Az intézmény könyvtárosa Tóth Sándor volt.

A könyvtár gyűjteményét 1360 darab magyar nyelvű kötet alkotta, melyeket csak a kaszinó tagjai, látogatói lapozhattak.

A városban egyidejűleg két másik egyesületi könyvtár is működött: a Mesteremberek Olvasóegyletének Könyvtára és a Katolikus Kör Könyvtára. A Mesteremberek Olvasóegyletének Könyvtára 750 kötettel rendelkezett. Ezeket Kovács János kölcsönözte az egyesület tagjainak ingyen, másoknak pedig néhány fillérért. Jánosi László könyvtáros a tagoknak ingyen kölcsönözte a Katolikus Kör Könyvtárának 1350 kötetét. A városban továbbá működött egy magánkönyvtár is: Dobrovicky Kölcsönző Könyvtára, mely 1350 kötetből állt. Ezeket fizetség ellenében lehetett kikölcsönözni.

Valamivel később megalakult a körülbelül 5000 magyar nyelvű kötetet kölcsönző Városi Nyilvános Könyvtár. 1945 után a magyar könyvtár a kaszinó, a magyar líceum és a Mesteremberek Olvasóegyleti Könyvtárának anyagából építkezett. Az intézményt Juhász tanár úr vezette.

A szlovák nyelvű könyvtár megalapításáról szóló első forrás 1927-ből származik.

A Barsi Könyvtár sajnos a mai napig nem rendelkezik saját épülettel.

Barsi Könyvtár - igazgatóság A. Sládkovič u. 2, Léva
Tel.: 036/6 312 802
Barsi Könyvtár - titkárság és zenekabinet A. Sládkovič u. 2, Léva
Tel.: 036/6 312 334
Barsi Könyvtár, szépirodalmi részleg és Holuby u. 6 sz., Léva
a mozgássérültek KIS központja
Tel.: 036/6 312 018
Barsi Könyvtár, gyermekirodalmi részleg A. Sládkovič u. 2 sz., földszint, Léva
Tel.: 036/6 312 655
Barsi Könyvtár, Vinohrady kirendeltség Iskolai u. 14 sz. (AI épülete),Léva

A város nagyrendezvényei

Lévai vásár 

A lévai vásár Dél-Szlovákia egyik leghíresebb népi vására, amelyen a Garam menti- (Pohronie) és a barsi (tekovské) üzleteseken kívül Szlovákia egyéb régióiból érkező üzletesek is részt vesznek.

A lévai vásár, a híres barsi vásár százéves hagyományaival október második felében kerül megrendezésre, három napig tart és a városközpontban és az ehhez közeli utcákon található.

Évfordulós vásárok már a 17. században is léteztek. Különlegességük a lúd negyedek eladásában rejlett.

A helyi kulturális központ háromnapos kulturális műsort biztosít, a folklórzenétől kezdve a countryn keresztül egészen a rockig, különböző zenekarok, énekesek, szórakoztatók lépnek fel, színházak és különböző humoros versenyek kerülnek megrendezésre.

A tipikus vásári körforgásban a népművészeti termelők, a kézművesek, a különböző mesterek jellegzetes portékáikkal vettek részt. A frissítők, főleg a házi specialitások, a sült kolbász, a libahús és az édes (burčiak) karcos széles választéka már egészen természetes.

Lévai Várfesztivál

Júniusban életre kel a lévai vár. A Lévai Várfesztiválra többek között kézműves-foglalkozással, népzenével, kiállítással és várjátékokkal várják az érdeklődőket.

Kadosa Pál Zongoraverseny

Kadosa a XX. század magyar zenetörténetének egyik legkiemelkedőbb alakja. 1903-ban született Léván. Személyiségében a zeneszerző, a zongoraművész és a pedagógus elválaszthatatlan egységet alkotott. Az ő emlékére szervezik meg kétévente Léván a  nevét viselő zongoraversenyt.